Polityka prywatności

Firma FUJIFILM Europe GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce dziękuje za zainteresowanie okazane naszym produktom i odwiedzenie strony internetowej www.instax.pl

Naszym zamiarem jest pozostawienie użytkownikowi jak najpełniejszej kontroli nad przekazywanymi danymi osobistymi. Jest dla nas niezwykle ważne, aby odwiedzający naszą stronę www czuł pełen komfort. Niekiedy jednak będziemy potrzebować pewnych informacji. Wszelkie przekazywane nam dane, łącznie z adresem poczty elektronicznej, będą wykorzystywane w sposób opisany poniżej.

Przekazane nam (w celu uzyskania od nas zwrotnych informacji - np. broszur, katalogów) dane osobiste są zbierane i przechowywane. Dzięki nim możliwa będzie realizacja konkretnych zamówień. W każdym przypadku, czy to podczas przeglądania czy przesyłania nam jakichkolwiek informacji; proces ten jest zawsze pilnie przez nas śledzony. Dane takie pomagają nam między innymi w precyzyjnym przekazywaniu informacji zwrotnych, są także nieocenionym źródłem wiedzy na temat częstotliwości odwiedzania poszczególnych miejsc na naszej stronie internetowej.

Przekazane nam i przechowywane przez nas informacje nie są przedmiotem sprzedaży.

Strona internetowa może zawierać połączenia z innymi stronami, nie należącymi do FUJIFILM Europe GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce. FUJIFILM Europe GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony danych osobowych na tych stronach internetowych.