LESOTHO PHOTO PROJECT

Sentebale to organizacja charytatywna założona w 2006 roku przez księcia Wielkiej Brytanii Harry’ego, i księcia Lesotho Seeiso. Jej celem jest walka o lepszą przyszłość dla biednych mieszkańców Lesotho. Zapewnia tysiącom dzieci i nastolatków narażonych na działanie wirusa HIV i AIDS dostęp do edukacji, opieki i pomocy psychospołecznej.

 

LESOTHO PHOTO PROJECT

Powstała we współpracy z Sentebale inicjatywa Lesotho Photo Project miała na celu zapoznać lesotyjskie dzieci z fotografią poprzez warsztaty, podczas których wykorzystano aparaty i filmy Fujifilm instax.

Dzięki technologii instax dzieci biorące udział w zajęciach mogły od razu wywołać zrobione przez siebie zdjęcia, które następnie trafiły na dużą ścianę. Fotografie utworzyły w ten sposób kwiat będący logo Sentebale, a podopiecznych organizacji poproszono o podzielenie się wrażeniami i opiniami na temat prezentowanych zdjęć.

LESOTHO PHOTO PROJECT

Wpisując się zarówno w filozofię firmy Fujifilm, która pragnie poprawiać jakość życia ludzi na całym świecie, jak i w ogólne cele organizacji Sentebale, projekt dał dzieciom wyjątkową możliwość wyrażania siebie poprzez fotografię. Dzięki instaxom uczestnicy warsztatów mogli dać upust kreatywności i od razu zobaczyć efekty swojej pracy.

 

LESOTHO PHOTO PROJECT

Lesotho Photo Project zorganizowano w październiku 2015 roku podczas pierwszego obozu w Sentebale Mamahoto Children’s Centre (sztandarowym ośrodku wspomagającym pracę Sentebale z potrzebującymi dziećmi). Ośrodek następnie kontynuował realizację projektu, a zrobione przez uczestników zdjęcia publikowane są w gazetce Mamohato Times, w której dzieci dzielą się wrażeniami na temat obozu. Ten unikalny projekt pomaga rozwijać kreatywność, zdolność komunikacji i umiejętności interpersonalne, a co najważniejsze jest niesamowitą frajdą i okazją do wyrażenia siebie w pozytywny sposób.

Film można obejrzeć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=nP47R7Iw43I oraz na oficjalnej stronie organizacji Sentebale.

INFORMACJE O SENTEBALE

Wirus HIV jest drugą na świecie najczęstszą przyczyną zgonów wśród młodzieży w wieku 10-19 lat i najczęstszą przyczyną zgonów w Afryce.

Aby zapewnić dobrą przyszłość obecnemu pokoleniu i całej Afryce, potrzebna jest natychmiastowa pomoc. W Lesotho co trzecie dziecko jest sierotą, a ponadto szacuje się, że przeszło 40 000 nastolatków jest zarażonych wirusem HIV.

Założona w 2006 roku przez książąt Harry’ego i Seeiso organizacja Sentebale zajmuje się opieką zdrowotną i edukacją dzieci z południowoafrykańskiego Lesotho, które są dotknięte wirusem HIV lub AIDS i narażone na skrajne ubóstwo.

Sztandarową inicjatywą Sentebale jest program Mamohato opracowany w odpowiedzi na poważne braki w dostępie do edukacji dotyczącej HIV i AIDS wśród młodych mieszkańców Lesotho. Badanie przeprowadzone przez Sentebale pokazało, że dzieci zarażone wirusem HIV żyją w izolacji i otrzymują skrajnie mało pomocy w związku ze skutkami społecznymi i psychologicznymi, jakie odczuwają, a największym problemem jest dla nich napiętnowanie. W ramach programu Mamohato dzieci mogą wyjechać na tygodniowy obóz, a następnie uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach klubowych, podczas których zachęcane są do podejmowania walki z problemami zdrowotnymi.

W 2010 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała ten program za modelowy przykład najlepszych praktyk w skali międzynarodowej. Został on oceniony jako „skuteczny, etyczny, ekonomiczny, ważny, innowacyjny i zrównoważony”.

Sentebale chce nieść pomoc potrzebującym dzieciom i młodzieży i docierać w kolejnych latach do jak największej ich liczby. Nowo powstały ośrodek Mamohato Children’s Centre to ucieleśnienie rozwoju Sentebale w Lesotho i punkt startowy do ekspansji organizacji w innych krajach południowej Afryki dotkniętych tymi problemami. Jest to pierwszy specjalny ośrodek dla dzieci tego typu zbudowany przez Sentebale, a jego oficjalnego otwarcia dokonali 26 listopada 2015 roku książęta Harry i Seeiso.