Właściciel marki

Adres:
FUJIFILM Poland Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa

Telefon:
+48 22 487 55 11

E-Mail:
[email protected]

Dyrektor Zarządzający:
Paweł Augustyn

Rejestracja w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawa w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:
0000886989

NIP:
5272951901

Informacje na temat rozwiązywania sporów on-line

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online (OS). Platformę można znaleźć pod adresem
https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Nie jesteśmy ani skłonni, ani zobowiązani do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową dla konsumentów.