• Instrukcje
  • Aparaty i drukarki
  • Filmy
  • Zakup

Czy można poddać film instax prześwietleniu przez urządzenia rentgenowskie na lotniskach?

Aby zapobiec możliwemu zamgleniu nienaświetlonego filmu podczas lotniskowej kontroli za pomocą aparatów rentgenowskich, zalecamy aby wszystkie filmy i aparaty z załadowanym filmem były przewożone w bagażu podręcznym, nie zaś w bagażu rejestrowanym. Jeżeli pozwalają na to warunki, należy poprosić o ręczne przeszukanie bagażu podręcznego.